Danmarks Statistik offentliggør musikskolestatistik

Læs den seneste statistik vedr. musikskolernes instrumentfordeling m.m.

Klaver mest populært på musikskolerne

Flest piger får klaverundervisning Af de næsten 30 fag som musikskolerne udbyder undervisning i, er klaver og akustisk guitar de mest populære. Næsten halvdelen af de i alt 50.120 musikskoleelever følger et af disse fag. I sæsonen 2013/2014 var der 13.950 musikskoleelever, sva-rende til 28 pct., der modtog undervisning i klaver. Heraf var 9.810 piger, og 4.140 var drenge. Til undervisningen i akustisk guitar var der 9.350 musikskoleelver, svarende til 19 pct., hvoraf 5.630 var drenge, og 3.720 var piger.   kilde: Danmarks Statistik januar 2015 I sæsonen 2012/2013 var der 41.200 elever, der modtog instrumentundervisning på musikskolerne i Danmark. 11.200 elever – altså over en fjerdedel af alle – fik klaverundervisning. Klaver var dermed det mest populære instrument. Det næst-mest populære instrument var akustisk guitar, som 7.400 elever gik til. Det svarer til flere end hver sjette elev.   Elever fordelt på de ti mest populære instrumenter De ti mest populære fag, der undervises i på musikskolerne, udgør 89 pct. af musikskolernes instrumentundervisning. Ser man tilsvarende på de ti fag med det færreste antal elever, udgør de kun 1,8 pct. af undervisningen. De mindst populære fag er ukulele med ni elever og kirkeorgel med 11 elever i sæsonen 2012/2013.   De ti mest og de ti mindst populære instrumentfag på musikskolerne. Sæson 2012/2013 Instrumentfag på musikskolerne
Ti mest populære:

antal elever

Ti mindst populære:

antal elever

I alt

36 490

I alt

725

Klaver

11 249

Trækbasun

160

Akustisk guitar

7 412

Bratsch

127

Slagtøj

4 621

Obo

93

Sang

3 924

Althorn/tenorhorn/div. ventilbasun

91

Violin

2 759

Valdhorn

78

Elguitar

2 173

Fagot

68

Elbas

1 141

Tuba

55

Saxofon

1 095

Marchfløjte

33

Tværfløjte

1 088

Kirkeorgel

11

Blokfløjte

1 028

Ukulele

9

Eleverne er opgjort som såkaldte aktivitetselever. Det betyder, at det er det samlede antal af tilmeldinger til enhver form for undervisning, der opgøres. Hvis en elev eksempelvis er tilmeldt både instrumentundervisning og sammenspil indgår eleven to gange i statistikken.

Statistikken for sæson 2012/2013 er revideret

I den sidste udgivelse af statistik for musikskoler manglede der indberetninger fra en række musikskoler. I denne udgivelse er sæson 2012/2013 blevet revideret og omfatter nu tal fra hovedparten af musikskolerne. Der er enkelte musikskoler, hvor der fortsat ikke er data for 2012/2013, hvilket man skal være opmærksom på i forbindelse med sammenligninger over tid.

Slagtøj og sang har store forskelle i piger og drenges deltagelse

Det samlede antal musikskoleelever i sæsonen 2013/2014 var 50.120, når man alene ser på instrumentfag og sang. Pigerne udgør lidt over halvdelen med en andel på 54 pct. af alle musikskoleelever. Forskellene i drenge og pigers præferencer ses også i andre fag med færre elever. I undervisningen i slagtøj dominerer drengene. De udgør således 88 pct. af musikskoleeleverne. I sangundervisning er det pigerne, der dominerer, da de udgør 83 pct. af eleverne.

Violin, el-guitar, saxofon og fløjte er også populære

Udover de mest populære fag klaver, akustisk guitar, slagtøj og sang, er også violin, el-guitar, saxofon og forskellige typer fløjter blandt de instrumenter, som relativt mange af musikskoleeleverne vælger.

 De ti mindst populære instrumenter er bratsch, obo, diverse horn, fagot, valdhorn, tuba, marchfløjte, kirkeorgel, ukulele og el-orgel. Fagene følges sammenlagt af 1,3 pct. af alle musikskoleeleverne, hvilket svarer til 630 elever.

Fordelingen af musikskoler

Der er 99 musikskoler i Danmark. Kommunerne er forpligtet til at tilbyde musik-skoleundervisning. Få kommuner har mere end én musikskole. Mindre kommuner kan få dispensation til at tilbyde musikskoleundervisning i samarbejde med en nabokommune.

Tallene i denne offentliggørelse er påvirket af, at enkelte musikskoler ikke har ind-berettet et komplet datasæt til statistikken for 2012/2013. De manglende indberet-ninger vurderes at vedrøre under 10 pct. af aktivitetseleverne.

Dette er den første offentliggørelse om musikskoler fra Danmarks Statistik. Musik-skoler er en af de nye statistikker, som Danmarks Statistik fremover offentliggør på kulturområdet, som led

-----------------------------------

Mere information: Se mere detaljerede tal på www.dst.dk/stattabel/1792.

Kilder og metoder: Tabellerne i Statistikbanken om musikskoler viser data for sæsonen 2012/2013.

Se www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/167416.

Næste offentliggørelse: Musikskoler 2013/2014 udkommer uge 51 i 2014.

Henvendelse: Thomas Lauterbach, tlf. 39 17 30 56, tce@dst.dk

Seneste kommentarer

01.12 | 11:32

tak for et skønt overblik over stillingsopslag indenfor musik!

04.12 | 12:32

Kære Per,
Fænomenal side med super oversigt og up to date Info, hvor er det godt!
Tak!
Mvh. Kenneth Horsbrugh, slagtøjslærer og TR, i egedal

09.09 | 18:15

En fantastisk inspirerende illustreret håndbog, med megen plads til fantasiens rejse. Indholdet er lige i øjet og er et vældig godt værktøj til musikskolearbejd

08.09 | 12:02

En meget flot, grundig og anvendelig håndbog om musikskoledrift. Spændende læsning, der absolut kan anbefales til alle, der har interesse i branchen!

Del siden