DMpF skriver om situationen

Efter den meget pludselige hjemsendelse af alle offentligt ansatte i sidste uge, således også de musikskoleansatte, har Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF) i sagens natur fået et stort antal henvendelser fra vores medlemmer og musikskolerne.

Det er særligt betydningen af hjemsendelsen og de begrænsninger, det lægger på musikskolernes aktiviteter, der har været i fokus. Når den fysiske musikskole lukkes ned, og de ansatte kun må arbejde hjemme, gælder det om at finde de lokale og individuelle løsninger, som giver de bedst mulige forudsætninger for at få det hele til at fungere så godt som muligt under de meget ændrede omstændigheder.

Alt arbejde skal således foregå hjemmefra med de begrænsninger, det indebærer, hvad angår fysiske rammer, materiel, kommunikationsmidler, IT-kompetencer, egnet undervisningsmateriale osv. Dertil kommer, at mange har egne børn hjemme fra skole og daginstitutioner og skal have det til at fungere parallelt med arbejdet. Der må således tages de nødvendige hensyn til de ansattes situation og muligheder i forhold til karakteren af det arbejde, som den enkelte kan udføre hjemmefra.

Der findes ikke én eller to løsninger, som dur alle steder og for alle, men der findes til gengæld et utal af løsninger, som må udvikles og sættes i værk, så alle får mulighed for at bidrage bedst muligt. Det er atter en gang en fornøjelse at konstatere, at musikskoleansatte i stor stil er ansvarsbevidste, hitte-på-somme og kreative på den rigtig gode måde! Gennemgående oplever vi, at der særligt lægges vægt på at kunne kontakte eleverne på forskellige, relevante måder, og at eleverne tilsvarende skal kunne kontakte deres lærere for vejledning, så de har mulighed for at holde musikken og spilleglæden i gang, mens de er hjemsendt fra skole og alle fritidsaktiviteter. Konkret er nogle musikskoler i færd med at initiere onlineundervisning i det omfang, det kan lade sig gøre for den enkelte lærer. Andre er gået i gang med telefonisk/SMS/mail- kontakt til eleverne omkring deres øvning. Endnu en variant er fremsendelse af nyt materiale til eleverne (man kan orientere sig om rammerne for copyright mv. i den enkelte skoles aftale med Copydan). DMpF støtter disse initiativer fuldt ud. En vigtig forudsætning er selvklart, at der tages hensyn til den enkelte musikskolelæreres individuelle situation og muligheder og gældende regler og lovgivning i øvrigt.

Den ekstraordinære situation, vores samfund befinder sig i, kræver frem for alt tillidsfuldt, lokalt samarbejde for, at musikskolerne kan videreføres uden unødigt store tab for hverken elever, lærere eller skoler. Vi overbevist om at, den gode indstilling fortsætter i de kommende dage og uger – ingen ved konkret, hvordan de kommer til at tegne sig – og vi stiller os til rådighed for at afklare allehånde spørgsmål, som måtte opstå undervejs. Hvis man kommer i tvivl, om løsninger og muligheder ligger indenfor gældende regler, eller om der er fare for, at de kan give vanskeligheder nu eller på sigt, står vi naturligvis til rådighed med analyser og vejledning såvel som mere brede drøftelser.

Vi vil i sagens natur også orientere om konkrete ændringer, regler osv., som måtte opstå eller aktualiseres undervejs. Du kan finde væsentlige links på vores hjemmeside. Siden vil løbende blive opdateret.

En del medlemmer har ansættelsesforhold ved andre skoleformer (friskoler, højskoler, efterskoler, aftenskoler, private musikskoler osv.), privatundervisning, div. ansættelser i kirker osv., ligesom en del har planlagt honorarlønnet arbejde, som er berørt af Coronasituationen. Vi står som altid til rådighed for rådgivning af vores medlemmer, også på disse områder.

Vi træffes uændret på telefon og mail, og vi bestræber os på at reagere på henvendelser hurtigst muligt, så alt kan afvikles uden unødvendige forsinkelser og besværligheder.

Med venlig hilsen

Ole Helby
formand
Dansk Musikpædagogisk Forening

Der tænkes kreativt i alle landets musikskoler

Der tænkes kreativt i alle landets musikskoler

Sådan håndterer Albertslund Musikskole situationen

Corona-tider: Musikskolens elever og lærere mødes i cyberspace

Ligesom alle andre kommunale institutioner har Albertslund Musikskole lukket. Men eleverne skal ikke undvære undervisningen

Opdateret 17. marts 2020 kl. 10:51 - Albertslund Posten - 17. marts 2020 kl. 10:48

Af Jørgen Brieghel - Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Undervisningen på Albertslund Musikskole er suspenderet frem til 29. marts.
Men det betyder ikke, at eleverne skal undvære deres undervisning. I stedet prøver man nemlig at undervise over nettet. Det meddeler Albertslund Musikskole på sin Facebook-side. Her skriver skolens leder, Ulrik Skat Sørensen:
"Der er lagt op til, at undervisningen flyttes over på digitale platforme - fx mail, YouTube, Skype, Messenger, m.m. Fordi disse tiltag er kommet pludseligt, vil undervisningen også bære præg af, at være på 'forsøgsstadiet', og vi kan ikke garantere, at hver elev vil opleve at få den samme type undervisning tilbudt. Det er et vilkår i denne svære tid, som jeg håber, I vil have forståelse for".

Kastet brat ud i det

"Vi er blevet kastet noget brat ud i det nye onlineformat. Men lærerene har taget udfordringen op med stor begejstring og engagement. Selvom alt er lukket ned, så stopper musikken ikke, og det vil vi gerne signalere overfor eleverne. Vi gør os umage med at bevare den undervisningsmæssige relation til alle elever, så de holder motivationen oppe og deres form ved lige. Derudover er vi også opmærksomme på, at mange børn og unge nu er holdt ufrivilligt hjemme, og derfor fortsat skal have fornuftige og sjove ting at tage sig til", siger Ulrik Skat Sørensen.

Alle soloelever

"Vi yder onlineundervisningen til alle vores soloelever og enkelte af vores hold - ca. 250 - 300 elever", fortæller Ulrik Skat Sørensen. Det handler om at finde de elev- og holdtyper, hvor det rent faktisk giver mening. Undervisningen er for disse elever flyttet over til et digitalt format - fx Skype, Zoom, mail, messenger, m.m. Selve den digitale platform kan variere fra lærer til lærer, da der er individuelle hensyn at tage. Derfor er det heller ikke sikkert, at alle elever for helt det samme tilbud. Men alle mine lærere er i kontakt med deres elever, og sammen finder de den form, der passer bedst. Vi er selvfølgelige helt opmærksomme på GDPR-regler og andre farezoner ved at blive så digitale"

Godt videosetup

"Et konkret eksempel er en lærer, der bruger videotjenesten Zoom. Den tillader et godt videosetup, hvor man kan se- og lytte til hinanden", siger Ulrik Skat Sørensen. "Eleven har på forhånd fået nogle instrukser, og så mødes de i cyberspace. Eleven spiller for læreren og omvendt. Så taler de om teknik, og hvad der skal fokuseres mere på. En af de begrænsninger vi møder er forsinkelse i lyd. Man kan ikke spille sammen på samme tid uden det skrider. Men det er faktisk en meget sjov vinkel - for når man ikke kan spille sammen, så har eleven heller ikke den normale sikkerhed i at kunne læne sig op af lærerens spil. Derfor er de ekstra opmærksomme på at kunne deres musik rigtig godt inden de går online".

Øvefiler på Youtube

Ulrik Skat Sørensen fortæller, at andre lærere laver Youtube øvefiler. Her giver de gode råd og tips til opvarmning, øvelser og andre vigtige ting.
"Ved at lave filer på denne måde skaber man en stor fleksibilitet i undervisningen for eleven. De behøver ikke sidde klar ved skærmen i deres normale undervisningstid, for eleven kan jo vælge at se videoen, når det passer. Der findes i forvejen på YouTube et uendeligt kartotek af øvefilm, så der er også masser af materiale at udforske", siger Ulrik Skat Sørensen.

Kan bruges i fremtiden

"Nød lærer", som bekendt "...nøgen kvinde at spinde".
"Onlineformatet ligger ret fjernt fra vores normale undervisningsform", understreger Ulrik Skat Sørensen. "Vi er vant til 1:1 kontakt, og det er også gennem denne sidemandsform, man virkelig kan instruere eleven. Men jeg må sige, at musikskolens lærere virkelig har taget udfordringen op og fundet på gode og meningsfulde alternativer. Det er ikke utænkeligt, at vi på den anden side af nedlukningen, har fundet på nogle nye formater, vi kan bruge fremadrettet", siger Ulrik Skat Sørensen, der slutter med endnu en nyhed:
"Jeg barsler med online fællessang i denne krisetid. Hver morgen - i nedlukningen - postes der en sangklassiker på kommunens Facebook, men kan synge med på. Helt simpelt mig ved klaveret også undertekstning. Vi skal vise at vi stadig er der for byens borgere og tænker på dem, selvom vi er under voldsomme begrænsninger. Det får du lige lidt mere om, når det er mere konkret".

Musikskoleleder Ulrik Skat

Musikskoleleder Ulrik Skat

Seneste kommentarer

01.12 | 11:32

tak for et skønt overblik over stillingsopslag indenfor musik!

04.12 | 12:32

Kære Per,
Fænomenal side med super oversigt og up to date Info, hvor er det godt!
Tak!
Mvh. Kenneth Horsbrugh, slagtøjslærer og TR, i egedal

09.09 | 18:15

En fantastisk inspirerende illustreret håndbog, med megen plads til fantasiens rejse. Indholdet er lige i øjet og er et vældig godt værktøj til musikskolearbejd

08.09 | 12:02

En meget flot, grundig og anvendelig håndbog om musikskoledrift. Spændende læsning, der absolut kan anbefales til alle, der har interesse i branchen!

Del siden