Ny "Bekendtgørelse om musikskoler"

 

 

Ny lovgivning på musikskoleområdet er i hus

Statens Kunstråds Musikudvalg stillede i 2012 forslag om en revision af bestemmelserne om musikskoler, og nu er den samlede lovpakke på plads.

I forbindelse med den nye kunststøttereform og vedtagelsen af Lov om Statens Kunstfonds virksomhed er forslagene til revision af Musikloven blevet vedtaget sammen en bekendtgørelse om musikskoler. Bekendtgørelsen erstatter de vejledende retningslinjer og de vejledende standardvedtægter for musikskoler.

Erik Bach, formand for Statens Kunstråds Musikudvalg udtaler:
”Statens Kunstråds Musikudvalg stillede i 2012 forslag om revision af de samlede bestemmelser på musikskoleområdet, og vi er glade for, at det lykkedes at få disse lovrevisioner på musikskoleområdet med i Kunststøttereformen. Nu viderefører lovrevisionen den udvikling, som blev sat i gang i 1990 med indskrivning af musikskolerne i Musikloven og statsbevillingen i form af refusion.”

Statens Kunstråds Musikudvalgs har ønsket at gøre bl.a. formålet omkring musikskolerne mere bindende. Der er derfor udformet en egentlig bekendtgørelse for musikskolerne, og der er dermed en klar forpligtelse for kommunerne og musikskolerne til at leve op til formålet i den nye bekendtgørelse. Den tidligere uklarhed om status for de vejledende retningslinjer er væk.

Desuden har det været udvalgets intention at efterkomme et ønske fra kommunerne om at forenkle bestemmelserne på en række punkter. Som en del af forenklingen er det ikke længere er op til Statens Kunstråd (den kommende Statens Kunstfond) at godkende musikskolernes vedtægter. Kommunerne og musikskolerne får på dette område friere rum til at drive musikskolevirksomheden, som det passer lokalt.

Ved samme lejlighed er Bekendtgørelsen om musikalske grundkurser afskaffet. Det bliver alene op til den kommende Statens Kunstfond gennem flerårige aftaler at udstikke rammerne for de musikalske grundkurser, idet kurserne finansieres som en del af fondens støtteområde. Kunstfonden kan dermed i højere grad styre udviklingen på området. Den seneste ændring fra 17 enkeltstående MGK-kurser til 7 MGK-centre har sat gang i en udvikling, som bør følges tæt i de kommende år, og det kan kræve justeringer. Med lovrevisionen vil et kommende udvalg under Kunstfonden bedre være i stand til at møde de forandringer, som allerede nu kan anes på området.

Læs mere i menuen: "NY BEKENDTGØRELSE"

Hold dig også orienteret med tilbud fra www.damuko.dk

 

Per Johannesson - indehaver af virksomheden WWW:DAMUKO.DK
udgiver også gratistjenesten:
MUSIKSKOLENS-NYHEDSTJENESTE.DK

Per Johannesson - indehaver af virksomheden WWW:DAMUKO.DK
udgiver også gratistjenesten:
MUSIKSKOLENS-NYHEDSTJENESTE.DK

Seneste kommentarer

01.12 | 11:32

tak for et skønt overblik over stillingsopslag indenfor musik!

04.12 | 12:32

Kære Per,
Fænomenal side med super oversigt og up to date Info, hvor er det godt!
Tak!
Mvh. Kenneth Horsbrugh, slagtøjslærer og TR, i egedal

09.09 | 18:15

En fantastisk inspirerende illustreret håndbog, med megen plads til fantasiens rejse. Indholdet er lige i øjet og er et vældig godt værktøj til musikskolearbejd

08.09 | 12:02

En meget flot, grundig og anvendelig håndbog om musikskoledrift. Spændende læsning, der absolut kan anbefales til alle, der har interesse i branchen!

Del siden