Fondssiden er under opbygning og ideer modtages med glæde. Send til damuko@damuko.dk - tak

Fundraising.how  - er specialister i fondsansøgning og legater

AktivFundraising.dk
På denne side er et glimrende sted, til at finde flere fonde. Det er en blog om fundraising til foreninger, men en del kan jo også bruges i musikskoler.

------------------------------------------

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Vi drømmer om at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Som nævnt tidligere er vores søgemaskine gratis. Den er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Erda og Chr.Schrøders Fond

Støtte af musiklivet i Danmark, specielt amatørmusik. Ansøgningsskema: nej. Uddeling: ca.4 gange årlig.

Vejledende retningslinier kan læses på nettet: www.schroederfonden.dk

NB. For tiden kan IKKE påregnes støtte til koncertturneer, cd-optagelser og personlige uddannelses- eller videreuddannelsesansøgninger.

Ellen Wulffs Mindefond

Støtte og fremme af amatørmusikken i Danmark, fortrinsvis Dansk Amatør Orkester Samvirkes arbejde. Ansøgningsskema: nej. Meget begrænsede midler. Svar på ansøgninger tilsendes pr. e-mail, hvorfor en e-mailadresse bedes oplyst i ansøgningen. Adr: DAOS c/o Dina Gelfer-Jørgensen, Slangerupgade 21, 1.th., 2200 KØbenhavn N. E-mail: formand@daos.dkDenne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fødselsdagsmindefond for jurist Lis Jantzen

Fonden er almennyttig og almen velgørende. Fondens formål er at støtte amatørorkestres offentlige udøvelse, herunder især rejser. For yderligere information om ansøgningsfrister mv. læs mere på Ellebye Advokaters hjemmeside her.

De følgende fonde støtter også musiklivet, men nævner ikke specifikt amatørmusikken:

4.3.77.-Fondet

Støtte til institutioner af humanistisk, religiøs eller kulturel karakter, også i udland. Ansøgningsskema: nej. Adr: Adv. Steen Halmind, Bech-Bruun, Langelinie Alle 35, 2100 Kbhvn Ø.

Albani Fonden

Støtter bl.a. kunstneriske, kulturelle og historiske formål. Ingen støtte til privatpersoner. Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: 31.dec. Uddeling: marts. Adr: Albani Bryggerierne A/S, Tværgade 2, 5100 Odense C. Tlf. 66 13 23 01.

Augustinus Fonden

Støtte til almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Ikke støtte til enkeltpersoner. Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: hele året. Adr: Amaliegade 47, 1256 Kbhvn K. Tlf. 33 14 52 93.

Bandens Kulturfond

Støtte til progressive kulturelle initiativer i Odense/ på Fyn.

Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: se dagspressen. Uddeling: marts/apr. Adr: Bandens Kulturfond, Søbygaard, Søbygaardsvej 102, 8450 Hammel. Tlf. 86 96 31 44.

Banker

En række banker støtter musikformål. Det anbefales at søge lokalt.

Beckett-Fonden

Støtte til bl.a. kunst og kultur. Ansøgninger skal indsendes i 4 eksemplarer. Ansøgningsskema: nej. Uddeling 4-5 gange årlig. Adr.: att. advokatfirmaet P. Varming og M. Riise Knudsen, Østergade 24A, 1., 1100 København K. Tlf.: 33 13 34 01.

Bikuben Fonden og BG Fonden

Støtte til selskaber, foreninger og institutioner m.v. med humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige og andre formål. Ikke studierejser. Ansøgningsskema udfyldes via www.bikubenfonden.dk . Uddeling: hele året. Adr: Fiolstræde 44, 1171 Kbhvn K.

Den Bille-Brahe-Selbyske Fond

Støtte af dansk musik, musikere, arkitektstuderende, balletdansere ved Den Kgl.Ballet og historiestuderende. Ansøgningsskema: ja. Uddeling: juni. Adr: Fisketorvet 3, 5000 Odense C. Tlf. 6314 2020.

Brødrene Hartmanns Fond

Støtte til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige og videnskabelige formål.Uddeling: hele året. Fonden modtager kun ansøgninger ad elektronisk vej via www.hartmannfonden.dk

Carlsbergs Idé-Legat

Carlsbergs Mindelegat (se dette) har afsat 1.000.000 kr til et Idé-legat, hvis formål er at støtte udøvende, skabende og igangsættende unge inden for kultur- og fritidsliv. Adr.: Gl. Carlsbergvej 8, 1799 Kbhvn V. Uddeling i ulige år. Ansøgningsskema skal downloades fra www.carlsbergsmindelegat.dk

Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C.Jacobsen

Støtte til samfundsgavnlige formål på det praktiske område, især med tilknytning til videnskabeligt arbejde. Ansøgningsskema skal downloades fra www.carlsbergsmindelegat.dk . Ansøgningsfrist: hele året. Uddeling: hele året. Adr: Gl. Carlsbergvej 8, 1799 Kbhvn V.

Kong Christian den Tiendes Fond

Støtte til kulturelle formål. Ansøgningsskema: nej. Uddeling: 26.september. Ansøgningsfrist 20. maj. Se i øvrigt www.kongehuset.dk under Fonde & Legater.

Adr: Højesterets Justitskontor, Prins Jørgens Gård 13, 1218 Kbhvn K.

Fabrikant Mads Clausens Fond

Støtte bl.a. til fremme af dansk kulturel virksomhed i ind- eller udland. Ikke til enkeltpersoner. Fortrinsvis lokal støtte. Uddeling: 5 gange årligt. Ansøgningsskema: nej. Adr: Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg. Tlf. 74 88 22 22.

Den danske Banks Fond

Ansøgningsskema: nej. Uddeling: hele året. Adr.: Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Tlf. 33 44 00 00.

Den danske Frimurerorden

Støtte til almen velgørenhed og til almennyttige formål. Ansøgningsskema: nej. Vedlæg frankeret svarkuvert. Adr: Den danske Frimurerorden, Velfærdsdirektoriet, Box 2563, 2100 Kbhvn Ø.

Højesteretssagfører Davids Legat for Slægt og Venner

Støtte bl.a. til videnskabelige, kunstneriske og kunstindustrielle formål.

Ansøgningsskema: nej. Adr: Tyge Lehmann, Kollegievej 3, 2920 Charlottenlund. Tlf. 39 63 21 66.

FLS Industries Gavefond

Støtte bl.a. til nationale og kulturelle formål. Ansøgningsskema: nej. Uddeling: ca.4 gange årligt. Ingen støtte til enkeltpersoner. Adr.: Vigerslev Allé 77, 2500 Valby. Tlf. 3618 1800.

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond

Støtte i eller uden for Danmark til humanitære og kulturelle formål.

Ansøgningsskema: nej. En årlig uddeling som annonceres på kongehusets hjemmeside, www.kongehuset.dk, sammen med retningslinjer for ansøgning.

Kong Frederiks Fonden til musikkens fremme i Sønderjylland

Støtte til styrkelse af musiklivet i Sønderjylland. Ansøgningsskema: nej. Uddeling: 11.marts. Adr: Kong Frederiks-Fonden, Tønder Kommune, Kultur- og Fritidsafdelingen, Storegade 51, 6780 Skærbæk.

Komponisten Jacob Thune Gades Legat

Støtte til unge, talentfulde musikere og deres uddannelse. De store legater kan ikke søges. Rejselegater uddeles efter opslag på konservatorierne. Ansøgningsskema: nej. Adr: Lrs. Ove Bisgaard, Østergade 29, 5610 Assens. Tlf. 64 71 16 40.

Gangstedfonden

Støtte til børn og unge,jura, humaniora og anden samfundsforskning. Ansøgningsskema: ja. Uddeling: hele året. Adr: Adv. Niels Gangsted-Rasmussen, Gl.Torv 6, 1457 Kbhvn K. Tlf. 33 14 70 70.

Wilhelm Hansen Fonden

Støtte til teater- og musiklivet, fortrinsvis i Danmark. Ansøgninger skal omfatte projektbeskrivelse og budget for det ansøgte formål. Ansøgningsskema: kun elektronisk ansøgning via hjemmesiden www.wilhelmhansenfonden.dk. Ansøgningsperiode: 1. juni - 31. august. Uddeling: oktober. Adr.: Wilhelm Hansen Fonden, Gothersgade 11, 3., 1123 København K.

Harlang & Toksvig Fondet

Støtte bl.a. til kulturelle og humanitære formål. (Ikke til enkeltpersoner). Ansøgningsskema: nej. Uddeling: juni. Adr: Harlang & Toksvig Fondet, Østergade 1, 1100 København K.

Hjerl-Fonden

Støtte bl.a. til videnskabelige, kunstneriske, nationale og dermed beslægtede formål. Ansøgningsskema: nej. Uddeling: hele året. Adr: Hjerl-Fonden, Hjerl Hedevej 16, 7830 Vinderup. Tlf. 97 44 80 60.

Knud Højgårds Fond

Støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle og kunstneriske formål til bedste for Danmark og dets befolkning. Ansøgningsskema: ja. Ekspeditionstid 3-5 måneder. Adr: Klampenborgvej 221, 2., 2800 Kgs. Lyngby. 4587 0711.

Illum Fondet

Støtte til kunstneriske formål, foreninger og enkeltpersoner. Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: marts. Uddeling: april. Adr: Adv. Søren Juul, Valkendorfsgade 16, 1151 København K.

Overlæge Finn og hustru Kirsten Finn Jensens Fond

Støtte til at udøvere af klassisk musik i deres virke kan få mulighed for at benytte instrumenter, som det ellers økonomisk ville være umuligt eller vanskeligt for dem at råde over. Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: 15. nov. Uddeling: december. Adr: Kromann Reumert, Adv. Henrik Thal Jantzen, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Tlf. 70 12 12 11.

J L Fondet

Støtte bl.a. til almennyttige, velgørende eller oplysende formål. Adr.: J. Lauritzen A/S, Skt. Annæ Plads 28, 1250 København K. Tlf. 33 11 12 22.

Jyllands-Postens Fond

Støtte til sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver. Ansøgningsskema: nej. Uddeling: juni. Ansøgningsfrist: forår. Adr: Grøndalsvej 3, 8260 Viby J. Tlf. 87 38 38 38.

Lise og Valdemar Kæhlers Fond

Støtte til bl.a. kunst og kultur. Adr.: H.C.Andersens Boulevard 12, 1553 Kbhvn V.

Københavns Kulturfond

Fonden støtter musikarrangementer i Københavns Kommune. Støtten ydes primært i form af underskudsgaranti. IKKE støtte til udgivelse af plader, cder, studierejser og -ophold. Skriftlige retningslinier forefindes. Ansøgningsskema: nej. Ansøgninger behandles løbende (6-8 møder årlig). Adresse: Københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen, Københavns Rådhus, 1599 Kbhvn V

Langgaard Fondet

Støtte til udgivelse og udbredelse af Rued Langgaards værker. Ansøgningsskema: nej. Adr: Asbjørn Rønn-Simonsen, Amager Landevej 12, 2770 Kastrup.

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Støtte til kulturelle, videnskabelige og sociale formål. Ansøgning (ca.1 side) skal indeholde en kort redegørelse for projektet. Ansøgningsskema: ja. Ansøgningsfrist: 15. februar og 15.august. Uddeling normalt i juni og december.
Læs mere på www.kongehuset.dk.

A.P.Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal

Støtte bl.a. til almenvellet eller almennyttigt øjemed. Støtte til danskheden i Sønderjylland og til samvirke mellem Danmark og de andre nordiske lande. Ingen støtte til enkeltpersoner. Ansøgningsskema: nej.

Adr: Esplanaden 50, 1098 Kbhvn K. Tlf. 33 63 33 63.

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968

Støtte til fremme og udvikling af den kunstneriske udformning og præsentation af danske frembringelser samt støtte til andre kunstneriske og kulturelle områder. Fonden yder efter det oplyste ikke støtte til instrumentkøb. Ansøgningsskema: nej. Uddeling: løbende. Adr: Danmarks Nationalbank, Havnegade 5, 1093 Kbhvn K. Tlf. 33 63 63 63.

Direktør Esben og hustru Tanja Neergaard Dinesens Fond

Støtte bl.a. til alment kulturelle formål. Ansøgningsskema: nej. Adr: Adv. Torben Ingemann Hansen, Amaliegade 42, 1256 Kbhvn K.

Tlf. 33 11 33 99.

Carl Nielsen og Anne-Marie Carl-Nielsens Legat

Støtte bl.a. til projekter, der indebærer udbredelse af kendskabet til de to kunstneres værker. Ansøgningsskema: nej. Adr: Adv.Søren Bagger, Frederiksholms Kanal 20, 1220 Kbhvn K. Tlf. 33 12 72 30.

Carl Julius Petersens Hjælpefond

Støtte til foreninger, der fremmer folkets smag for kunst, musik og sang. Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: juli, uddeling i september. Ingen telefoniske henvendelser, tak! Adr: Adv.Niels Gangsted-Rasmussen, Gammeltorv 6, Box 2004, 1011 Kbhvn K.

Den Raben-Levetzau'ske Fond

Støtte til sociale, velgørende, kulturelle eller kunstneriske formål. Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: 1. december. Vedlæg frankeret svarkuvert. Uddeling: jan/feb. Adr: Viadukt Alle 27, 2900 Hellerup.

Hannibal Sanders Fond

Støtte til almenvelgørende og humanistiske, kunstneriske og videnskabelige formål. Ansøgningsskema: nej. Uddeling: hele året. Adr: Adv. Niels Kahlke, Købmagergade 3, 1150 Kbhvn K. Tlf. 33 12 25 50.

Poul og Sylvia Schierbecks Legat

Støtte til udbredelsen af Poul Schierbecks musik og til musikvidenskabelige arbejder om Poul Schierbeck. Ansøgningsskema: nej. Adr.: Adv. Klaus Lunøe, Frederiksgade 7, 1265 København K.

Sonning-Fonden

Uddeler Sonningprisen (kan ikke søges). Desuden støtte bl.a. til almennyttige kulturelle formål. Ingen støtte til enkeltpersoner, køb af instrumenter eller pladeindspilninger. Ansøgningsskema: ja. Ansøgningsfrist: primo april. Uddeling: juni. Adr.: Sonning Fonden, Sekretariatet, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. www.ku.dk/sonning-fonden

Sparekasser

En række sparekasser støtter musikformål. Det anbefales at søge lokalt.

Simon Spies Fonden

Støtte bl.a. til almennyttige og almenvelgørende formål, personer, virksomheder eller institutioner, som har ydet eller påregnes at ville yde en særlig indsats inden for bl.a. kunst og kultur. Kan ikke søges af privatpersoner. Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. november. Adr.: Sankt Gertruds Stræde 10, 1129 Kbhvn K. Tlf. 33 91 42 00.

Trepilefonden

Støtter samfundsgavnlige formål - bl.a. kultur, videnskab, uddannelse og national samhørighed. Ansøgningsskema: nej.

Adr.: Trepilefonden, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

TuborgFondet, Tuborgs Grønne Fond

Støtte bl.a. til projekter til hjælp for dansk kultur, natur og miljø. Ansøgningsskema skal anvendes og kan downloades fra hjemmesiden www.tuborgfondet.dk . Ansøgningsfrist: hele året.

Det støtter vi ikke

I forlængelse af Tuborgfondet strategi, støttes følgende institutions- og organisationstyper ikke:

• Enkeltpersoner

• Offentlige institutioner, f.eks. kommuner og regioner

Projekter inden for følgende formål falder også uden for fondets støtteområde:

• Byggeri og renovering

• Forskning og grundforskning

• Internationale humanitære formål

• Religiøse formål

• Sport og motion

• Sundhed, sygdomsbekæmpelse og psykiatriområdet

• Sociale formål målrettet særligt socialt udsatte

En række type af indsatser støttes ikke:

• Projekter hvor aktiviteter allerede har fundet sted

• Studierejser, studieophold, sociale studiearrangementer som rusture, semesterstartsfester og lignende

• Udgivelse af musik eller undervisningsmateriale, faglitteratur eller lærebøger

• Projekter og aktiviteter, der udelukkende har til formål at skabe profit

• Projekter hvor formålet er økonomisk gevinst til en enkelt virksomhed og/eller virksomhedens ejere. Det er muligt at støtte initiativer inden for en gruppe af virksomheder f.eks. hvor en brancheforening er ansøger

• Løn og driftsomkostninger på uddannelsesinstitutioner, skoler, friskoler, efterskoler, højskoler, børne-, ungdoms- og fritidsinstitutioner som f.eks. klubber

Adr: Gl. Carlsbergvej 8, 1799 Kbhvn V.

Vestjysk Kammermusikfond

Støtte til fremme af kammermusiken i Esbjerg-området (koncertarrangementer og til interesse omkring kammermusik). Ansøgningsskema: nej. Adr.: Esbjerg Ensemble, 6700 Esbjerg.

Det Weinbergske Familiefond

Støtte bl.a. til kulturelle formål. Iflg. oplysninger marts 2005 er fonden ophørt.

Overretssagfører L.Zeuthens Mindelegat

Støtte til videnskabelige, kunstneriske eller praktiske områder.

Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: hele året.

Adr: Adv. Jon Palle Buhl, Valkendorfsgade 16, 1151 Kbhvn K.

L E G A T E R O G F O N D E I I

Nordiske formål

Opmærksomheden henledes på, at også en række af de legater og fonde, som er anført i forrige afsnit, kan tænkes at ville støtte nordiske formål.

BILATERALE NORDISKE FONDE

Kulturfonden for Danmark og Finland

Fondens formål er at fremme kulturforbindelsen mellem Danmark og Finland. Ansøgningsskema: ja. Ansøgningsfrist: 31. marts og 31. oktober. Adr: Statsministeriet, Christiansborg, Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Tlf. 33 92 33 00, Fax 33 11 16 65.

Dansk-Færøsk Kulturfond

Fondens formål er at fremme den kulturelle forståelse mellem Færøerne og den øvrige del af det danske rige. Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: 1.juni. Behandlingstid min. 6 uger.

Adr: Statsministeriet, Christiansborg, Prins Jørgens Gård 11, 1218 Kbhvn K. Tlf. 33 92 33 00, Fax 33 11 16 65.

Kulturfonden Danmark-Grønland

Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: 15. november.

Adr: Statsministeriet, Prins Jørgens Gård 11, 1218 Kbhvn K. Tlf. 3392 3300, Fax 3311 1665.

Folketingets Grønlandsfond

Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: 1. april. Uddeling: april. Adr: Folketingets Grønlandsfond, Statsministeriet, Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Tlf. 3392 3300, Fax 3311 1665.

Fondet for dansk-islandsk samarbejde

Ansøgningsskema: ja. Ansøgningsfrist: 15. april og 15. oktober. Ansøgninger bedes indsendt elektronisk via fondets hjemmeside www.fdis.dk .

Adr: Konsulent Per Fischer, c/o Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København K. Tlf. 7020 4076, fax 7020 4078

Fondet for dansk-norsk samarbejde

Ansøgningsskema: nej. Ansøgningsfrist: 1. april og 1. november.

Adr: Schæffergården, Ermelundsvej 105, 2820 Gentofte.

Tlf. 39 65 82 65, Fax 39 68 16 93.

Fondet for dansk-svensk samarbejde

Ansøgningsskema: studiestøtte ja, ellers nej. Ansøgningsfrist: senest 1 måned før bestyrelsesmøderne (for tiden februar, juni og oktober). Adr: c/o Nordisk Råd, Folketinget, 1240 København K. Tlf. 33 37 59 50, Fax 33 37 59 64.

ØVRIGE FONDE TIL NORDISKE FORMÅL

Johanne og Ejnar Flach-Bundegaards Fond

Støtte bl.a. til fremme af dansk kultur i Sydslesvig samt til fremme af sammenholdet mellem de tre skandinaviske lande. Normalt ikke til enkeltpers. Ansøgningsskema: nej. Uddeling: hele året.

Adr.: pt. ubekendt.

Den Ingwersenske Fond

Støtte til bl.a. nordisk samarbejde. Ansøgningsskema: ja. Uddeling: hele året. Adr.: Kontorchef Nicolas Schiander, Kong Georgsvej 52, st, lejl. 5, 2000 Frederiksberg.

Clara Lachmanns Fond

Støtte til skandinaviske formål. Ansøgning skal indeholde størrelsen af ansøgt beløb samt meddelelse om, hvorvidt andre fonde er ansøgt til samme formål (navne angives). Ansøgningsskema: ja. Ansøgningsfrist: 15. januar. Årl. uddeling ca.1,3 mill. skr. Adr.: c/o SE-banken, S-40504 Göteborg. Hjemmeside: www.claralachmann.org

Den Letterstedtska Stiftelse

reserverer hvert år nogle midler til nordiske kulturelle formål. Se hjemmesiden www.Letterstedtska.a.se

Gustaf Packalens Mindefond

Støtte bl.a. til styrkelse af de kulturelle forbindelser mellem Finland og de øvrige nordiske lande, særlig Danmark. Ansøgningsskema: nej. Adr.: BG Depot, Forvaltningsafd., Girostrøget 1 D, 0800 Høje Taastrup. Tlf. 43 30 63 22.

STATSLIG STØTTE TIL NORDISKE FORMÅL

Nordisk Kulturfond www.nordiskkulturfond.dk

Støtte til nordisk samarbejde inden for videnskab, uddannelse, folkeoplysning, litteratur, musik m.m. Ikke til enkeltpersoner. Støtte gives til nyskabende aktiviteter, først og fremmest til kortvarige projekter af engangskarakter og med stor nordisk bredde. Ikke til regelmæssigt tilbagevendende arrangementer eller til drift af noget, som allerede er etableret. Principielt skal mindst 3 nordiske lande være indblandet. (Selvstyrende områder betragtes også som enkelte lande). Ansøgningsskema: ja. Ansøgningsfrist: ca.6 uger før uddelingsmøderne, som finder sted 4 gange årlig (marts, juni, september, december). Adr: Nordisk Kulturfond, St.Strandstræde 18, 1255 Kbhvn K. Tlf. 33 96 02 00, Fax 33 14 16 44.

Seneste kommentarer

01.12 | 11:32

tak for et skønt overblik over stillingsopslag indenfor musik!

04.12 | 12:32

Kære Per,
Fænomenal side med super oversigt og up to date Info, hvor er det godt!
Tak!
Mvh. Kenneth Horsbrugh, slagtøjslærer og TR, i egedal

09.09 | 18:15

En fantastisk inspirerende illustreret håndbog, med megen plads til fantasiens rejse. Indholdet er lige i øjet og er et vældig godt værktøj til musikskolearbejd

08.09 | 12:02

En meget flot, grundig og anvendelig håndbog om musikskoledrift. Spændende læsning, der absolut kan anbefales til alle, der har interesse i branchen!

Del siden