Indholdsfortegnelsen

😮

Introduktion

Rejsen til musikskolens indre
Lokal kultur med egne love og bud

Ansættelse af nye medarbejdere

      Ansættelsesprocedurer

      Stillingsopslag

      Oplysninger som skal fremgå af et stillingsopslag

      Ansættelsesudvalg

             Ansættelsesudvalgets opgaver

             Hvad må stillingsopslaget koste

             Layout og tekst

             Når ansøgningerne er modtaget

            Evaluering af ansøgningerne

             Hent inspiration til ansættelsessamtalen

             Efter ansættelsessamtalen

             Eksempel på evalueringsskema

             Børneattesten

Undervisnings- og arbejdsmiljø

      Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

      Arbejdspladsvurdering (APV)

             Det fysiske miljø

                   Tinitus

                   Rytmisk musiks arbejdsmiljø

                   Akustiske instrumenters arbejdsmiljø

             Psykisk arbejdsmiljø

             Andre fysiske og psykiske forhold forhold

      Bestyrelsens ansvar for arbejdsmiljøet

      En bøn til musikskolens leder

      Dårlige historier kommer af sig selv - de gode slides der for

Bestyrelsesarbejde i praksis

      Bestyrelsens 7 dødssynder

      Uddannelse af bestyrelser

      Kursus for bestyrelsesmedlemmer

      Bestyrelsens forretningsorden

      Bestyrelsen i dagligdagen

      Bestyrelsen i arbejdstøjet

             Bestyrelsen ud af mørket

             10 råd til bestyrelsen

Økonomiske styringsredskaber

      Elevbetaling

      Kontraktstyring

      Bestyrelsens økonomiske kompetence og råderum

             Musikskolens kerneydelser

             Holdstørrelser og priser

             Taksterne styrer tilgangen til fagene

             Ikke alle fag tilbydes

             Gratis fag

             Mængderabatter

             Fripladser

             Refusion ved aflyste time

             Sæsonlængde og økonomi

             Gebyrer og afgifter

             Instrumentleje

Hvem skal udføre det administrative arbejde

      Arbejdsfordeling for det administrative arbejde

             Skema til registrering af arbejdsopgaver

Musikinstrumenter

      Værdien af kvalitetsinstrumenter

      10 overvejelser om investering i kvalitetsinstrumenter

      Definition af kvalitetsinstrumenter

      Hvem har ansvaret, og hvem kan hjælpe

Ledelse

      Tour de France i musikskolen

      Lad den bedste udføre arbejdet

      Kan arbejdet reguleres

      Møder skal være korte, effektive og helt frivillige

       Råd til lederen

        Sådan holder du et godt møde

      Lederegenskaber

      Musikskolelederen skal

      10 råd til musikskolelederen

      Stillingsbeskrivelse for leder/souschef

             Musikskolelederen

             Souschef og andre med ledelsesansvar

Sekretæren                                                                                    

      Skolens omdrejningspunkt

Lærerkvalifikationer

      En god lærer skal kunne: (de 10 + 1 bud)

      10 råd til lærerne

      Smøring til musikskolens mentale gear

Planlægning af sæsonens aktiviteter

Brugerundersøgelser

      Inflation i spørgeskemaer

      Gode råd til udarbejdelsen af skemaet

      Forklaringer og bortforklaringer

Andre opgaver

      Går eleverne til koncerter

      Hvordan får man sat det i system

Serviceinformation

Støtteforeningen

      Skolens hjemmeværn

      Opgaver for støtteforeningen

Års- og virksomhedsplan

      Inspiration til en kreativ plan

      Ideer til planen på overskriftsniveau

      Forslag til ledelsesmanifest

      Det vil jeg minde mig selv om i dag

Musikskolens organisationer m.fl.

      Dansk Musikpædagogisk Forening DMpF

      Dansk Musikskolesammenslutning - DAMUSA

      Dansk Musiker Forbund - DMF

      Danske Musik- & KulturskoleLedere - DMKL

      MusikskoleIntra

Bogens forfatter - tidligere musikskoleleder Per Johannesson tilbyder at komme på din musikskole og gennemgå de afsnit som du finder mest interessante.
kontakt
perjo@damuko.dk eller tlf. 40 14 75 90
klik her på . www.damuko.dk

Bestil et kursus, som evt. tager udgangspunkt i noget af bogens indhold.
kontakt. damuko@damuko.dk 
Per Johannesson 40 14 75 90

Bestil et kursus, som evt. tager udgangspunkt i noget af bogens indhold.
kontakt. damuko@damuko.dk
Per Johannesson 40 14 75 90

Seneste kommentarer

01.12 | 11:32

tak for et skønt overblik over stillingsopslag indenfor musik!

04.12 | 12:32

Kære Per,
Fænomenal side med super oversigt og up to date Info, hvor er det godt!
Tak!
Mvh. Kenneth Horsbrugh, slagtøjslærer og TR, i egedal

09.09 | 18:15

En fantastisk inspirerende illustreret håndbog, med megen plads til fantasiens rejse. Indholdet er lige i øjet og er et vældig godt værktøj til musikskolearbejd

08.09 | 12:02

En meget flot, grundig og anvendelig håndbog om musikskoledrift. Spændende læsning, der absolut kan anbefales til alle, der har interesse i branchen!

Del siden